Wstawianie znaków niedostępnych z klawiatury

Znaki spoza klawiatury - thumbnail

Polski rynek zdominowany jest przez klawiatury w układzie QWERTY programisty. Klawisz Alt pomaga obejść ich ograniczenia i w miarę wygodnie wprowadzać znaki diakrytyczne („ogonki”). Jednak co z cudzysłowami, myślnikiem, paragrafem i innymi symbolami wykorzystywanymi w naszym języku? Artykuł opisuje, jak wprowadzać je w LibreOffice.

» Czytaj dalej

Rozszerzenia w LibreOffice

Rozszerzenia - thumbnail (image: "Mechanism" by Alex Brown, licensed under CC-by-2.0; http://www.flickr.com/photos/45086087@N00/5035170693/)

Rozszerzenia to niewielkie programy zwiększające możliwości LibreOffice. Niektóre dodają raczej proste, ale przydatne funkcje, inne zaś są naprawdę skomplikowanymi tworami. W tym artykule opisuję, skąd brać rozszerzenia oraz jak je instalować i usuwać.

» Czytaj dalej

Zotero cz. 2 — problemy i ich rozwiązania

Zotero logo

poprzednim artykule przedstawiłem aplikację Zotero i pokazałem, jak jej używać. Tym razem zajmę się rozwiązywaniem niektórych problemów oraz przygotowaniem Zotero do pracy w polskich warunkach.

» Czytaj dalej

Bibliografia w LibreOffice — Zotero cz. 1

Zotero logo

Moduł bibliograficzny LibreOffice pozostawia, lekko mówiąc, wiele do życzenia. Czy użytkownicy pakietu są więc skazani na ręczne tworzenie bibliografii? Nie! Jeden ze sposobów — aplikację Zotero — przedstawiam w tym artykule.

» Czytaj dalej