Prawa autorskie

Prawa autorskie i udostępnianie treści artykułów

Artykuły publikowane na blogu są objęte licencją CreativeCommons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported (tekst w języku angielskim). W skrócie oznacza to, że możesz je kopiować i rozpowszechniać (na swojej stronie internetowej, w kręgu towarzyskim czy gdziekolwiek), w formie zmienionej lub nie, pod warunkiem że:

 • Nie wykorzystujesz ich do celów komercyjnych. Nie możesz umieszczać artykułów w części serwisu, do której dostęp wymaga uiszczenia opłaty. Nie możesz drukować artykułów i ich sprzedawać. Nie możesz obok artykułu umieszczać reklam.
 • Skopiowane artykuły wyraźnie wskazują na mnie jako na autora. Muszą być oznaczone klauzulą o brzmieniu:

  „Artykuł został pierwotnie opublikowany na stronie Przepis na LibreOffice, zaś jego autorem jest Mirosław Zalewski.”

  Jeżeli umieszczasz artykuł w Internecie i masz taką możliwość, zwrot „Przepis na LibreOffice” powinieneś(-aś) uczynić odnośnikiem do strony głównej bloga („http://przepis-na-lo.pl”), korzystając ze znacznika HTML <a>. Jeżeli nie masz takiej możliwości lub rozpowszechniasz artykuł w formie drukowanej, adres internetowy strony głównej bloga powinien zostać umieszczony bezpośrednio pod powyższą klauzulą.

  Powyższa klauzula musi być umieszczona w widocznym miejscu, to znaczy bezpośrednio przed treścią artykułu.

 • Jeżeli publikujesz artykuł w zmodyfikowanej formie, wtedy klauzula powinna przyjąć brzmienie:

  „Artykuł powstał na podstawie artykułu Mirosława Zalewskiego, pierwotnie opublikowanego na stronie Przepis na LibreOffice.”

  Do zmodyfikowanych artykułów stosują się te same zasady co do artykułów rozpowszechnianych w niezmienionej formie, z tym wyjątkiem, że odpowiednią klauzulę możesz umieścić na końcu zmodyfikowanego artykułu.

Informacje o pozostałych właścicielach praw autorskich

Blog wykorzystuje oprogramowanie WordPress, dystrybuowane na zasadach GNU General Public License w wersji drugiej lub późniejszej.

Wykorzystano zmodyfikowaną wersję motywu Simple Catch, dystrybuowanego na tych samych zasadach co WordPress.

W motywie wykorzystano logo LibreOffice, zarejestrowany znak towarowy The Document Foundation. Wykorzystane logo zostało oznaczone jako Community Logo, zaś The Document Foundation wyraża zgodę na wykorzystywanie go w projektach, które dotyczą oprogramowania LibreOffice.

W motywie wykorzystano logotypy programów wchodzących w skład pakietu LibreOffice, dystrybuowane na tych samych zasadach co LibreOffice.

W motywie wykorzystano ikony znajdujące się w bibliotece Open Clip Art. Ich autorzy zrzekli się przysługujących im praw autorskich i udostępnili efekty swojej pracy jako element tzw. domeny publicznej.

Komentarze zostały wyłączone.