Pisanie transkrypcji wywiadu

LibreOffice zawiera wiele funkcji ułatwiających i przyspieszających pracę. Dotyczy to nie tylko tworzenia długich i skomplikowanych dokumentów czy analizy dużych ilości danych, ale również plików o bardzo prostej budowie. Do tej ostatniej kategorii należy transkrypcja wywiadu, której poświęcony jest artykuł.

Wymagania

Gotowy plik z transkrypcją zazwyczaj musi spełniać określone normy edycyjne. Na potrzeby artykułu przyjmę dość standardowe założenia — Times New Roman 12p, interlinia 1,5, wyrównane do lewej i do prawej. Wypowiedź osoby prowadzącej wywiad ma zostać wytłuszczona. Dodatkowo akapit z wypowiedzią prowadzącego ma zaczynać się od symbolu „W:”, zaś odpowiedź badanego — od symbolu „R:”.

Wszystkie te wymagania zrealizujemy za pomocą odpowiednio przygotowanego zestawu stylów. Dzięki temu uzyskamy pewność, że nasz plik będzie spełniał oczekiwania zleceniodawcy.

Przygotowanie stylów list

Rozpoczniemy od utworzenia stylów list, które pozwolą nam na automatyczne wstawianie na początku akapitu symbolu identyfikującego rozmówcę.

Otwieramy więc okno Style i formatowanie (FormatStyle i formatowanie lub klawisz F11) i przechodzimy do wykazu stylów wyliczeń (ikonka piąta od lewej w górnej części okna). Klikamy na dowolny styl prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu Nowy....

W nowym oknie określamy nazwę stylu, np. Prowadzący, po czym przechodzimy na kartę Opcje. Tam z listy rozwijanej Numeracja wybieramy Brak, zaś w polu Po wpisujemy W:. Na karcie Pozycja z listy Po numeracji wybieramy spację, a w pozostałych polach wpisujemy zera. Zatwierdzamy zmiany.

Następnie tworzymy drugi styl, nazwany Odpowiedź. Konfigurujemy go w identyczny sposób, z tą jedynie różnicą, że w polu Po na karcie Opcje wpisujemy symbol R:.

Przeczytaj wcześniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej o stylach list. Jeżeli dotychczas nie pracowałeś ze stylami, koniecznie przeczytaj artykuł wprowadzający w to zagadnienie.

Przygotowanie stylów akapitowych

Ponieważ style list nigdy nie powinny być aplikowane bezpośrednio na akapity, a jedynie za pośrednictwem stylów akapitowych, kolejnym krokiem jest utworzenie tych ostatnich.

W oknie Style i formatowanie wybieramy pierwszą ikonkę od lewej, aby przejść do wykazu stylów akapitowych. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na Treść tekstu i z menu wybieramy Nowy....

Pojawi się nowe okno. Przede wszystkim wprowadzamy nazwę stylu, np. Prowadzący; nazwanie stylu akapitowego tak samo jak stylu listy powinno nam ułatwić zapamiętanie powiązania pomiędzy nimi. Następnie przechodzimy na kartę Konspekt i numeracja, gdzie z listy Styl numeracji wybieramy Prowadzący (czyli styl listy z symbolem „W:”). Ponadto, na karcie Czcionka, nakazujemy złożyć akapit pismem w odmianie pogrubionej. Na pozostałych kartach dobieramy inne ustawienia typograficzne, zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

Gdy utworzymy styl, klikamy na jego nazwę w oknie Style i formatowanie prawym przyciskiem myszy i wybieramy Nowy.... W ten sposób drugi styl będzie potomkiem pierwszego, co znacznie ułatwi utrzymanie spójności wyglądu dokumentu.

W nowym oknie wpisujemy nazwę stylu, np. Odpowiedź. Z listy Następny styl wybieramy Prowadzący (nazwę wcześniej utworzonego stylu akapitowego). Na karcie Konspekt i numeracja wybieramy Odpowiedź (styl listy z symbolem „R:”), zaś na karcie Czcionka odmianę zwyczajną pisma. Zatwierdzamy zmiany.

Wreszcie wracamy do edycji pierwszego z utworzonych stylów akapitowych (klikamy na jego nazwę w oknie Style i formatowanie prawym przyciskiem myszy i wybieramy Modyfikuj...). Na karcie Organizator z listy Następny styl wybieramy nazwę drugiego stworzonego stylu akapitowego. Nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, gdyż podczas tworzenia stylu Prowadzący styl akapitowy Odpowiedź jeszcze nie istniał.

Pisanie transkrypcji

Utworzyliśmy i odpowiednio skonfigurowaliśmy wszystkie style; teraz możemy przejść do właściwej pracy, czyli pisania transkrypcji.

Wystarczy, że pierwszemu akapitowi w tekście nadamy styl Prowadzący lub Odpowiedź (klikamy odpowiednią nazwę w oknie Style i formatowanie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy). Cała reszta zrobi się sama — dzięki odpowiedniemu ustawieniu kolejności, style będą stosowane wymiennie; dzięki powiązaniu ze stylami list, symbole identyfikujące rozmówcę zostaną wstawione automatycznie.

Gdy zechcemy zmienić ustawienia naszego tekstu (ponieważ np. zmieniły się wytyczne), wystarczy zmodyfikować styl Prowadzący — wszystkie zmiany zostaną automatycznie uwzględnione również w stylu Odpowiedź.

Jeżeli planujemy wykonać wiele transkrypcji, warto — po utworzeniu stylów — zapisać pusty dokument jako szablon. Dzięki temu następnym razem będziemy mogli od razu przystąpić do pracy.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarze 2

  • […] LibreOffice zawiera wiele funkcji ułatwiających i przyspieszających pracę. Dotyczy to nie tylko tworzenia długich i skomplikowanych dokumentów czy analizy dużych ilości danych, ale również plików o bardzo prostej budowie.  […]

  • Virtual Private Server pisze:

    Przepisywanie nagran jest dla nas pasja, ktora realizujemy z maksymalnym zaangazowaniem i z dbaloscia o najmniejsze nawet detale. Nasza firme tworzy zespol wykwalifikowanych transkrybentow, badaczy i anglistow, ktorzy zapewniaja pisanie transkrypcji na najwyzszym poziomie.