Jak obrócić tekst w LibreOffice Writer?

Obracanie tekstu jest zabiegiem dość rzadkim, ale czasami koniecznym. W tym artykule przyjrzymy się trzem sposobom na wykonanie tej czynności w LibreOffice Writer.

Umieszczenie tekstu w pudełku

Pierwsza technika opiera się na umieszczeniu tekstu w pudełku, które zostanie obrócone.

Wpierw należy je utworzyć. W tym celu wybieramy z menu WidokPaski narzędziRysunek. Na dole okna pojawi się zestaw nowych ikon, spośród których klikamy tę przedstawiającą literę T.

Wygląd kursora myszy ulegnie zmianie. Przy jego pomocy zaznaczamy w dokumencie obszar, który ma zajmować nowe pudełko. Można go później zmienić, więc nie musimy być dokładni.

Po puszczeniu lewego przycisku myszy utworzona zostanie ramka. Zostanie ona od razu zaznaczona, a w jej wnętrzu będzie znajdował się kursor tekstu. Możemy więc przystąpić do pisania tekstu.

Okno programu Writer — wypełnianie pudełka tekstem

Gdy skończymy, wciskamy przycisk Esc.

Nasz obiekt zostanie zaznaczony, o czym świadczyć będą niebieskie kwadraty na jego obramowaniu. Teraz klikamy ikonę obracania na górnym pasku narzędziowym, w wyniku czego wspomniane kwadraty zmienią kolor na czerwony. Chwytając te znajdujące się w rogach możemy obracać całym pudełkiem.

Warto wiedzieć, iż przytrzymując w trakcie obrotu klawisz Shift wymuszamy obrót o pełne 15 stopni. Z kolei przy pomocy „celowniczka” w środku obiektu możemy wybrać punkt, względem którego będzie następowała wykonywana operacja.

Identyczny efekt możemy osiągnąć w jeszcze jeden sposób. Wpierw klikamy na pudełko prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy z menu Pozycja i rozmiar.... W nowym oknie przechodzimy na kartę Obrót, gdzie możemy określić punkt odniesienia oraz kąt. Przyda nam się to zwłaszcza wtedy, gdy musimy obrócić tekst o nietypową, ale dokładnie określoną liczbę stopni (np. 24°).

Okno modyfikacji właściwości pudełka, karta Obrót

Niestety, pudełko nie jest złotym środkiem na wszystkie kłopoty z obracaniem. Po pierwsze, w jego obrębie nie działają style — musimy ręcznie dostosować tekst do reszty publikacji oraz pamiętać o jego modyfikacji po dokonaniu jakichkolwiek zmian. Po drugie, odpowiednie ułożenie pudełka (i opływającego go tekstu) często wymaga dużo cierpliwości.

Zmiana właściwości znaku

Drugi sposób polega na modyfikacji właściwości znaków.

Aby z niego skorzystać, wpierw należy zaznaczyć tekst. Następnie klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy Znak…. W nowym oknie przechodzimy na kartę Pozycja, gdzie wybieramy kąt obrotu.

Sposób ten jest prostszy niż wykorzystanie pudełka, ale bardziej ograniczony. Przede wszystkim, wybierać możemy z jedynie dwóch określonych przez twórców pakietu kątów.

Po drugie, mieszanie w obrębie jednego dokumentu tekstu „normalnego” oraz obróconego sprawia wiele trudności; wykonanie tego w sposób estetyczny właściwie graniczy z cudem. Do pewnego stopnia ułatwia to umieszczenie obróconego fragmentu w ramce (WstawRamka...), którą można bez trudu odpowiednio umiejscowić, ale to również nie jest rozwiązanie idealne.

Ponadto należy pamiętać o tym, aby w ustawieniach akapitu wybrać interlinię inną niż Stała.

Z kolei zaletą tej techniki jest fakt, iż jest ona definiowania na poziomie znaku. Bez trudu można więc utworzyć odpowiedni styl, który zostanie zaaplikowany na wiele różnych fragmentów.

Zmiana właściwości komórki tabeli

Trzeci sposób opiera się na odpowiednim ustawieniu komórki w tabeli.

Z oczywistych względów, przede wszystkim potrzebować będziemy tabeli. Następnie zaznaczamy wybrane komórki w jej obrębie, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Tabela.... Pojawi się nowe okno, w którym przechodzimy na kartę Przepływ tekstu. Tam wybieramy Pionowo z listy zatytułowanej Orientacja tekstu.

Osobiście uważam, że technika ta jest najmniej przydatna ze wszystkich. Nie dość, że zastosować ją można tylko w tabeli, to jeszcze domyślny efekt jej zastosowania jest niezgodny z polskimi regułami typograficznymi. Na domiar złego, nie możemy tego zmienić. Jednak z pewnością nie wszystkim będzie to przeszkadzać.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarze 2

  • Maciej St. Zięba pisze:

    Ostatni ze wspomnianych sposobów jest sensowny dla języków, które normalnie zapisują teksty z góry na dół, w kolumnach idących od prawej strony ku lewej, czyli dla chińskiego, japońskiego itp. Prawdopodobnie nikt tej opcji nie przewidywał dla „chwilowego” widzimisię autora jakiegoś tekstu w języku normalnie zapisywanym poziomo.

  • Robert pisze:

    A jak dopasować tekst do okręgu, elipsy lub krzywej (napisać tekst wokół okręgu)?