Zamiana zawartości główki wybranej strony dokumentu

  • Autor: Mirosław Zalewski
  • 16 kwietnia 2013
  • Możliwość komentowania Zamiana zawartości główki wybranej strony dokumentu została wyłączona

Jedną z praktyk stosowanych w firmach jest umieszczanie w nagłówku dokumentu daty ostatniej jego modyfikacji. Jeżeli wprowadzone poprawki są niewielkie, czasami podmienia się datę jedynie na zmienionej stronie. W tym artykule przyjrzymy się dwóm sposobom na osiągnięcie takiego efektu w LibreOffice Writer.

Styl strony

Pierwszą techniką jest utworzenie stylu strony, w którego główce umieścimy odmienną datę. Poza tym styl ten niczym nie będzie się różnił od stylu pozostałych stron.

Wadą tego rozwiązania jest konieczność rozpoczęcia zmodyfikowanej strony od nowego akapitu. Jeżeli nie jest to możliwe, sposób ten nie daje się zastosować. Ponadto jeżeli kiedyś zechcemy zmienić ustawienia strony (np. wielkość marginesów), będziemy musieli to zrobić w dwóch miejscach.

Oczywiście pierwszym krokiem jest utworzenie nowego stylu strony. W tym celu otwieramy okno Style i formatowanie (wciskając F11) i klikamy czwartą od lewej ikonkę w jego górnej partii. Klikamy prawym przyciskiem na dowolną pozycję i wybieramy Nowy… z menu kontekstowego.

Pojawi się nowe okno. Na karcie Organizator z listy Następny styl wybieramy Domyślnie; określamy też nazwę dla naszego stylu (nie ma ona znaczenia, ale później będzie nam potrzebna, więc warto ją zapamiętać). Ustawienia na pozostałych kartach dobieramy identycznie jak w stylu Domyślnie; zwracamy przy tym szczególną uwagę na marginesy oraz zawartość karty Główka.

Okno tworzenia nowego stylu strony. Na karcie Organizator z listy Następny styl wybrano Domyślnie

Teraz umieszczamy datę w nagłówku dowolnej strony dokumentu. Ja po prostu ją wpiszę, chociaż można także skorzystać z pól.

Okno programu Writer. Do główki pierwszej strony wpisano datę sprzed kilku dni

Następnie musimy upewnić się, że nasza zmodyfikowana strona rozpoczyna się od nowego akapitu. W tym celu umieszczamy kursor na końcu ostatniego akapitu wcześniejszej strony i wybieramy z menu WstawPodział ręczny…. Pojawi się nowe okno. Wybieramy w nim Podział strony i, z listy rozwijanej, wcześniej utworzony styl.

Okno wstawiania podziału ręcznego. Zaznaczono Podział strony, a z listy rozwijanej wybrano wcześniej utworzony styl

Nagłówek naszej zmienionej strony będzie pusty. Wypełniamy go więc interesującymi nas danymi, przede wszystkim nową datą.

Okno programu Writer. Do główki jednej ze stron wpisano dzisiejszą datę

Ponieważ następna strona ma automatycznie nadany styl Domyślnie, dalsza część dokumentu będzie opatrzona starą datą.

Strona po lewej ma datę inną niż pozostałe strony w dokumencie

Pola

Drugi sposób polega na wykorzystaniu pól. Umieścimy w główce zmienną, której wartość będziemy modyfikować w zależności od tego, kiedy ostatni raz dana strona została zmieniona. Dzięki temu wykorzystamy tylko jeden styl stron, a co za tym idzie — nie będzie potrzeby rozpoczynania poprawionej strony od nowego akapitu.

Niestety, datę zmiany całego dokumentu będziemy musieli określić w dwóch miejscach. Należy mieć to na uwadze podczas wydawania nowej jego wersji — może się bowiem okazać, że pewien fragment nadal będzie opatrzony starą datą.

Przede wszystkim musimy utworzyć naszą zmienną. Umieszczamy kursor na samym początku dokumentu i otwieramy okno wstawiania pól (wybieramy z menu WstawPolaInne...). Przechodzimy na kartę Zmienne.

Z listy po lewej wybieramy Ustaw zmienną, z listy po prawej zaś — Tekst. Na dole wpisujemy nazwę zmiennej (zapamiętajmy ją, ponieważ będzie nam później potrzebna) oraz jej wartość, czyli datę ostatniej zmiany całego dokumentu. Zaznaczamy także pole Niewidoczny, po czym klikamy Wstaw.

Tworzenie nowej zmiennej przy pomocy pola

Wybierając z listy po prawej stronie Dodatkowe formaty..., możemy utworzyć zmienną o typie data. W takim wypadku wartością zmiennej jest liczba dni od 30 grudnia 1899 roku.

Teraz należy wstawić wartość zmiennej do główce strony. Umieszczamy więc kursor w jej obrębie i w oknie wstawiania pól z listy po lewej wybieramy Pokaż zmienną. Na środkowej liście zaznaczamy przed chwilą utworzoną zmienną i klikamy Wstaw.

Okno wstawiania pól. Na karcie Zmienne z listy po lewej wybrano Pokaż zmienną, ze środkowej zaś — wcześniej utworzoną zmienną.

W tym momencie wszystkie strony powinny być opatrzone datą. Pozostaje nam jeszcze zmienić ją na wybranej z nich.

Umieszczamy więc kursor gdzieś w obrębie pierwszego akapitu poprawionej strony i ponownie otwieramy okno wstawiania pól. Z listy po lewej stronie Ustaw zmienną, a ze środkowej — wcześniej stworzoną zmienną. Ponownie zaznaczamy pole Niewidoczny, a w polu Wartość wpisujemy datę ostatniej zmiany tej strony.

Okno wstawiania pól. Na karcie Zmienne z listy po lewej wybrano Ustaw zmienną, po prawej — Tekst. Wpisano także nazwę i wartość zmiennej (dzisiejszą datę). Zaznaczono pole Niewidoczny.

W górnej partii strony powinniśmy zauważyć nową datę. Jest ona jednak obecna także na kolejnych stronach, czego przecież nie zamierzaliśmy.

Aby to naprawić, musimy powtórzyć wyżej opisaną operację, tym razem jednak przywracając zmiennej jej pierwotną wartość.

Umieszczamy kursor w pierwszym akapicie następnej strony i ponownie otwieramy okno wstawiania zmiennych. Znów wybieramy Ustaw zmienną, wybieramy ją ze środkowej listy i zaznaczamy pole Niewidoczny. Jako wartość ustawiamy datę taką samą jak podczas tworzenia zmiennej. Klikamy Wstaw i zamykamy okno.

Okno wstawiania pól. Na karcie Zmienne z listy po lewej wybrano Ustaw zmienną, po prawej — Tekst. Wpisano także nazwę i wartość zmiennej (datę sprzed kilku dni). Zaznaczono pole Niewidoczny

Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, powinniśmy uzyskać oczekiwany efekt. Został on także przedstawiony na poniższej ilustracji.

Okno programu Writer. Pokazane są dwie strony — ta po lewej ma w nagłówku dzisiejszą datę, ta po prawej jest opatrzona datą sprzed kilku dni

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

Komentarze zostały wyłączone.