Tabulatory

Początkujący użytkownicy zazwyczaj wykorzystują tabulatory do tworzenia wcięć pierwszego wiersza akapitu. Bardziej zaawansowani wiedzą, że powinni do tego używać stylów; mają za to tendencję do całkowitego unikania tabulatorów. Zupełnie niepotrzebnie! W tym artykule zobaczymy, że mogą one być całkiem przydatne i nauczymy się z nich korzystać.

Aby efektywnie pracować z tabulatorami musimy przestrzegać dwóch reguł. Po pierwsze, każdy odstęp należy oznaczać tylko jednym tabulatorem. Lub, innymi słowy, nigdy nie powinniśmy wprowadzać dwóch tabulatorów pod rząd.

Ale przecież my chcemy mieć odstępy różnej długości, a tabulator ma tylko 1,25 cm, prawda? Zgadza się. Tutaj dochodzimy do drugiej zasady — długością tabulatorów powinniśmy zarządzać za pomocą stylów.

Otwieramy więc okno konfiguracji stylu, którego będziemy używać i przechodzimy na kartę Tabulatory.

Okno modyfikowania stylów, karta Tabulatory

Przyjrzyjmy się wpierw tworzeniu nowego tabulatora. Na początek w polu w lewym górnym rogu wpisujemy pozycję, w której odstęp ma się kończyć. Liczymy ją od lewego marginesu strony. Następnie określamy stosunek tekstu do pozycji oraz znak, którym ma być wypełniona przestrzeń między tekstem a określoną pozycją. Na końcu klikamy Nowy.

Okno modyfikowania tabulatorów, oznaczono kolejność działań, które trzeba podjąć, aby dodać nową pozycję

Jeżeli chodzi o wyrównanie, mamy cztery możliwości. Wyrównanie od lewej powoduje, że tekst zacznie się po tabulatorze. Podczas wyrównania do prawej tekst zostaje umieszczony na lewo od niego. Wyrównanie do środka zapewnia, że na określonej pozycji wypadnie środek tekstu pomiędzy dwoma tabulatorami. Dziesiętny powoduje, że określony znak wypadnie tuż na prawo od pozycji tabulatora. Różnice między poszczególnymi ustawieniami pokazują także ilustracje poniżej.

Aby usunąć tabulator, należy go wybrać z listy po lewej stronie i kliknąć Usuń.

Okno modyfikowania tabulatorów, oznaczono kolejność działań, które trzeba podjąć, aby usunąć istniejącą pozycję

Natomiast w celu modyfikacji tabulatora należy wybrać go z listy i po prostu zmienić ustawienia. Nie trzeba zmian potwierdzać klikając w dodatkowy przycisk. W ten sposób nie zmienimy jednak samej pozycji tabulatora — można to zrobić jedynie poprzez dodanie nowego i, następnie, usunięcie zbędnego.

Tyle jeżeli chodzi o teorię. Przyjrzyjmy się teraz kilku sposobom wykorzystania tabulatorów w praktyce.

Wyrównanie bloku adresata podania

Podczas pisania podania informacje o jego adresacie należy wyrównać do lewej strony, ale rozpoczynając najwcześniej od połowy szerokości kartki.

Teoretycznie efekt ten można uzyskać przy pomocy lewego marginesu akapitu. W praktyce LibreOffice nie pozwala na tak szerokie marginesy. Jednak nawet gdyby było to możliwe, wiązałoby się z koniecznością utworzenia nowego stylu.

Zamiast tego można skorzystać z tabulatora. Odstęp ustawiamy na ok. 7,5 cm, wyrównanie od lewej i pozostawiamy pusty wypełniacz. Teraz wystarczy wiersze zawierające informacje o adresacie podania rozpocząć od tabulatora.

Wyrównanie numeru strony do prawej

W profesjonalnych publikacjach często w jednym wierszu główki umieszcza się tytuł bieżącego rozdziału oraz numer strony, przy czym ten ostatni jest wyrównany do prawej (lub, na stronach parzystych, do lewej). Jest to tzw. żywa pagina górna.

Tabulator idealnie nadaje się do jej utworzenia. Wystarczy ustawić go na pozycję końca strony i wyrównać do prawej. Następnie oddzielamy nim pola nazwy rozdziału i numeru strony w główce.

Pytanie otwarte w ankiecie

Standardem w kwestionariuszach papierowych jest oznaczanie kropkami miejsca na odpowiedź respondenta. Czasami należy w ten sposób oznaczyć kilka wierszy, gdyż wypowiedź może być dość rozbudowana.

Oczywiście można po prostu wpisać te kropki, ale wtedy nawet drobna zmiana kroju lub wielkości pisma spowoduje konieczność ich usunięcia lub dodania w celu uzyskania pełnych wierszy.

Tabulator jest pozbawiony tej niedogodności. Ustawiamy więc odstęp do końca strony, wyrównujemy go do prawej i wypełniamy kropkami. Teraz każdy wiersz na odpowiedź może składać się wyłącznie z jednego tabulatora.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarze 2

  • Jan_J pisze:

    [quote]Lub, innymi słowy, nigdy nie powinniśmy wprowadzać dwóch tabulatorów pod rząd.[/quote]Bez przesady, że nigdy. Taka sytuacja mówi jasno, że którejś danej w tabeli brakuje.

    • Z punktu widzenia typografii, nawet jeżeli brakuje danej, to komórka tabeli nie powinna pozostawać pusta 🙂 .

      Ja jestem zwolennikiem wpajania bardziej radykalnych i bardziej precyzyjnych zasad. Wierzę, że dzięki temu w sytuacji granicznej użytkownik przynajmniej zastanowi się, dlaczego nie chce się podporządkować danej regule. Jeżeli decyzja o złamaniu zasady jest podjęta świadomie, to uważam to za sukces.