„Pływające” tabele w LibreOffice Writer

Zdarza się, że układ akapitów i tabel właściwie uniemożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni strony. W takich sytuacjach najlepiej jest skorzystać z „pływających” tabel. Artykuł opisuje, czym dokładnie one są i w jaki sposób stworzyć je w edytorze tekstu Writer.

Poniższe grafiki pokazują problem, z którym mamy do czynienia. Załóżmy, że tabela logicznie powiązana jest z ostatnim akapitem na lewej stronie; jest jednocześnie zbyt duża, aby mogła się zmieścić pod nim. Najlepiej więc umieścić ją na stronie prawej, ale wtedy u dołu lewej pozostaje sporo pustej przestrzeni. Można ją wypełnić, przenosząc pierwszy akapit z prawej strony. Jest on jednak zbyt długi i „zepchnie” tabelę. Nie jest to korzystne, ponieważ powinna ona być możliwie blisko akapitu, do którego się odnosi.

Rozwiązaniem jest stworzenie „pływającej” tabeli. Zostanie ona umieszczona na górze prawej strony, ale nie wymusi podziału akapitu na dwa — rozpocznie się on na lewej stronie i będzie kontynuowany pod tabelą. Jest to efekt taki jak na poniższej ilustracji.

Zdjęcie książki. U góry prawej strony została umieszczona tabela. Tekst opływa ją w taki sposób, że zdanie rozpoczęte na lewej stronie kontynuowane jest pod tabelą.

Jego uzyskanie jest możliwe dzięki odpowiedniemu wypozycjonowaniu tabeli na stronie. Niestety, w LibreOffice tabele nie posiadają koniecznych opcji konfiguracyjnych. Można to jednak obejść poprzez umieszczenie tabeli w ramce.

W tym celu należy zaznaczyć tabelę (wraz z tytułem!) i wybrać z menu WstawRamka.... Pojawi się nowe okno, w którym konieczne jest zaznaczenie pola odpowiedzialnego za automatyczną szerokość oraz (na karcie Krawędzie) usunięcie krawędzi.

Chociaż tabela jest już w ramce, nadal zachowuje się jak zwyczajny akapit. Drugim krokiem jest więc zmiana pozycji naszej ramki. W tym celu zaznaczamy ją (należy kliknąć na cienką szarą linię), klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy Ramka.... Na karcie Typ dobieramy odpowiednie ustawienia. W moim dokumencie chcę zmienić pozycję pionową na wyrównanie do góry względem obszaru tekstu na stronie.

Więcej informacji na temat różnych możliwości lokalizacji ramki na stronie znajdziesz w artykule o układaniu obiektów.

Tak naprawdę pozycjonowanie ramki możemy określić już podczas jej tworzenia, jednak w celu zachowania jasności przekazu zdecydowałem się wydzielić tę czynność do osobnego kroku.

Nasza praca jest już właściwie skończona — umieściliśmy tabelę na górze prawej strony w sposób niewymagający podzielenia akapitu. W zależności od sytuacji, konieczne mogą być jeszcze różne drobne poprawki. W moim przykładzie tabela przesunęła się odrobinę w lewo, ramka jest też wyższa niż to konieczne.

Pierwszy problem można rozwiązać za pomocą właściwości tabeli, ustawiając (na karcie Tabela) wyrównanie do lewej strony.

Drugi jest odrobinę bardziej skomplikowany. Ponieważ Writer automatycznie dodaje pusty akapit pod tabelą, nie możemy go tak po prostu usunąć. Aby się go pozbyć, należy ręcznie zmienić wysokość ramki. W tym celu należy wejść do jej ustawień i odznaczyć automatyczne określanie wysokości. Następnie można złapać kwadracik na dolnej krawędzi ramki i przeciągnąć go, aż ramka uzyska oczekiwany rozmiar.

Ostatecznie uzyskany efekt przedstawia ilustracja poniżej.

Tabela w ramce wyrównana do góry prawej strony. Usunięto drobne usterki w jej wyglądzie.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

Komentarzy: 1

  • ktos pisze:

    Dzięki za tego bloga, sporo pomocnych informacji. Walczyłem z opływaniem tekstu dookoła tabelki, z pomocą ramki dopiero okazało się to wykonalne. 🙂