Autotekst

Autotekst należy do mało znanych, ale całkiem użytecznych funkcji programu Writer. Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby móc wykorzystać jego potencjał.

Czym jest autotekst?

Autotekst to funkcja programu Writer, która umożliwia automatyczne wstawianie krótszych lub dłuższych segmentów tekstu. Po wciśnięciu zaledwie kilku klawiszy w dokumencie pojawiają się często używane zwroty, pola, tabele, obrazy lub nawet całe strony.

Funkcja ta przydaje się wszędzie tam, gdzie często musimy wstawiać identycznie brzmiące i wyglądające fragmenty dokumentu. Strona tytułowa? Rozbudowane pozdrowienie wraz z danymi kontaktowymi? Często powtarzany, skomplikowany wzór matematyczny? Wiele tabel różniących się tylko paroma szczegółami? Autotekst znacznie przyśpiesza wykonanie wszystkich tych zadań (chociaż szablony są często równie dobrym rozwiązaniem).

Tworzenie nowego autotekstu

Przede wszystkim musimy utworzyć fragment dokumentu, który chcemy później wstawiać. Może on zawierać tekst, formatowanie, tabele, obrazy itp.

Następnie zaznaczamy go i wybieramy z menu EdycjaAutotekst. Pojawi się nowe okno. Obowiązkowo wypełniamy w nim dwa pola na górze — Nazwa oraz Skrót.

Zawartość pierwszego z nich jest używana do identyfikowania danego fragmentu na liście wszystkich autotekstów. Będziemy z niej korzystać podczas czynności administracyjnych oraz wstawiania za pomocą paska narzędziowego lub okna. Powinna w zwięzły sposób opisywać, co dokładnie zawiera dany segment.

Zawartość drugiego (Skrót) jest wykorzystywana podczas wstawiania autotekstu przez skrót klawiaturowy. Powinna ona być łatwa do zapamiętania i wpisania na klawiaturze. Chociaż może zawierać znaki interpunkcyjne, powinniśmy ich unikać. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Po autotekstach zapisanych jako sam tekst LibreOffice automatycznie wstawia pusty akapit (#53023), co znacznie ogranicza przydatność tej opcji.

Następnie klikamy przycisk Autotekst po prawej stronie. Na liście znajdują się dwie opcje: Nowy oraz Nowy (tylko tekst). Pierwsza z nich zapisuje formatowanie, grafiki, wzory i tabele, podczas gdy druga ogranicza się jedynie do samego tekstu. Wybieramy tę, która nam bardziej odpowiada.

Wstawianie autotekstu

Istnieją trzy sposoby na wstawienie autotekstu.

Pierwszym polega na otworzeniu okna autotekstów (EdycjaAutotekst), wybraniu segmentu z listy i kliknięciu przycisku Wstaw.

Okno zarządzania autotekstami. Wybranie pozycji z listy i kliknięcie przycisku Wstaw wstawi segment na pozycji kursora

Drugi sprowadza się do wpisania skrótu segmentu i wciśnięcia klawisza F3. LibreOffice automatycznie zaznaczy wyraz na lewo od kursora, wyszuka go na liście dostępnych skrótów i zastąpi odpowiednim autotekstem. Jednak automatycznie zaznaczenie nie powiedzie się, jeżeli nasz skrót zawiera znaki interpunkcyjne. W takim wypadku konieczne jest samodzielne zaznaczenie całego skrótu i wciśnięcie F3.

Trzeci sposób opiera się na kliknięciu strzałeczki w dół obok ikony autotekstu na pasku narzędziowym. Rozwija ona listę wszystkich segmentów z podziałem na kategorie. Ponieważ przycisk ten nie znajduje się na domyślnym pasku, trzeba go wpierw tam umieścić.

Okno programu Writer. Kliknięcie strzałeczki obok ikony autotekstu na pasku narzędziowym pokazuje listę wszystkich segmentów z podziałem na kategorie.

O tym, jak dodać przycisk na pasek narzędziowy, przeczytasz w artykule o modyfikowaniu pasków narzędziowych.

Modyfikacja istniejących autotekstów

Aby zmienić autoteksty, przede wszystkim należy wybrać z menu EdycjaAutotekst. Pojawi się znane już nam okno.

Większości modyfikacji dokonujemy wybierając pozycję z listy i klikając przycisk Autotekst po prawej stronie. Dostępnych jest kilka opcji:

  • Kopiuj — kopiuje treść segmentu do schowka.
  • Zamień — zastępuje treść segmentu aktualnie zaznaczonym fragmentem dokumentu. Jeżeli nic nie jest zaznaczone, opcja ta nie jest dostępna.
  • Zamień (tylko tekst) — jak wyżej, ale zapisuje sam tekst (bez formatowania, grafik, tabel itd.).
  • Zmień nazwę... — pozwala zmienić nazwę i skrót segmentu.
  • Usuń — usuwa segment.
  • Edycja — otwiera nowe okno edytora tekstu, w którym można dokonywać modyfikacji treści segmentu.
  • Makro... — umożliwia przypisanie makr, które będą się wykonywały przed i po wstawieniu segmentu.

Jeżeli na liście po lewej zaznaczyliśmy kategorię autotekstów, a nie segment, przycisk zawiera tylko jedną pozycję — Importuj. Pozwala ona odczytać segmenty z dokumentu lub szablonu Microsoft Office Word.

Jeżeli przycisk jest nieaktywny, oznacza to, że nasz użytkownik systemowy nie ma uprawnień do modyfikacji danego segmentu. Z sytuacją taką mamy do czynienia wtedy, gdy pracujemy na koncie bez uprawnień administracyjnych, a zaznaczony segment jest częścią plików instalacyjnych pakietu.

Kliknięcie przycisku Kategorie otwiera okno zarządzania kategoriami segmentów. Aby móc utworzyć nową kategorię lub zmienić nazwę już zaznaczonej, z listy Ścieżka (na górze) należy wybrać katalog, którego zawartość może modyfikować aktualny użytkownik systemowy. Reszta opcji w tym oknie nie powinna wymagać dalszego komentarza.

Przenoszenie autotekstów między komputerami

LibreOffice nie oferuje opcji importu lub eksportu autotekstów. Ponieważ jednak przechowywane są one w zwykłych plikach na dysku twardym, możemy to zrobić ręcznie. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.

Każda kategoria autotekstu stanowi jeden plik. Posiada on rozszerzenie .bau, ale w rzeczywistości jest zwykłym archiwum ZIP. W jego wnętrzu znajduje się seria katalogów, po jednym na każdy segment; segmenty to nic innego jak pliki XML stworzone zgodnie ze specyfikacją OpenDocument.

Przenoszenie pojedynczych autotekstów jest stosunkowo skomplikowane, ale przeniesienie całej kategorii ogranicza się do wklejenia jednego pliku.

Tylko gdzie należy go wkleić? Do jednego z katalogów, w których LibreOffice będzie go szukać. Ich listą zarządzamy klikając przycisk Ścieżka... w oknie konfiguracji autotekstów. Domyślnie znajdują się na niej dwie pozycje: katalog instalacji pakietu oraz podkatalog autotextfolderze konfiguracyjnym.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarze 3

  • Robert pisze:

    A propos automatyzacji pracy i makr, w LO 3.6.5.2 nie można w ogóle zarejestrować makra. W helpie jest instrukcja aby wybrać Narzędzia-Makro-Zarejestruj makro, ale w rzeczywistości takiej opcji nie ma (ani we Writerze ani w Calc).