Tworzenie plików PDF zawierających metadane

  • Autor: Mirosław Zalewski
  • 22 stycznia 2013
  • Możliwość komentowania Tworzenie plików PDF zawierających metadane została wyłączona

Metadane powszechnie rozumie się jako „dane o danych”. Artykuł opisuje, w jaki sposób przy pomocy LibreOffice utworzyć plik PDF zawierający najczęściej stosowane z nich.

Pliki PDF wygenerowane przez LibreOffice automatycznie są zaopatrzone w metadane, o ile tylko wypełniliśmy odpowiednie pola we właściwościach dokumentu. Aby to uczynić, wybieramy z menu PlikWłaściwości i przechodzimy na kartę Opis.

W tym miejscu dostępne są cztery rekordy metadanych: Tytuł, Temat, Słowa kluczowe oraz Komentarz. Wszystkie są opcjonalne, ale powinniśmy wypełnić przynajmniej pierwsze z nich. Jego zawartość często umieszczana jest na pasku tytułu przeglądarki plików PDF.

Okno właściwości dokumentu umożliwia określenie kilku podstawowych metadanych: tytuł, temat, słowa kluczowe oraz komentarz.

Wśród dostępnych pól wyraźnie odczuwalny jest brak informacji o autorze. Możemy ją wpisać w innym oknie programu. Wybieramy więc z menu NarzędziaOpcje... i przechodzimy do części Dane użytkownika.

Formularz w nowym oknie zawiera wiele pól, jednak interesują tylko dwa z nich: imię i nazwisko. Ich zawartość zostanie złączona i wstawiona do rekordu „autor” metadanych wynikowego pliku PDF. Pozostałe pola i tak zostaną zignorowane, więc możemy je spokojnie pominąć.

Okno opcji programu. W części Dane użytkownika można określić autora.

LibreOffice przechowuje informacje zarówno o twórcy dokumentu, jak i osobie która dokonała ostatniej modyfikacji. Jednak pole „Autor” w wygenerowanym pliku PDF wypełniane jest jedynie na podstawie informacji o pierwszym z nich. Aby zastąpić ją własnym wpisem, musimy wpierw wyczyścić istniejące informacje. W tym celu ponownie wybieramy z menu PlikWłaściwości, ale tym razem na karcie Ogólne klikamy przycisk Usuń. Upewniamy się przy okazji, że pole wyboru przy Zastosuj dane użytkownika jest zaznaczone.

Okno właściwości dokumentu, karta Ogólne. Przycisk Usuń, umożliwiający usunięcie informacji o pierwotnym autorze dokumentu (a także datę jego utworzenia)

Efektem ubocznym wciśnięcia przycisku Usuń jest wymazanie informacje o dacie utworzenia, liczbie edycji oraz łącznym czasie pisania. Aby temu zapobiec, należy ręcznie zmodyfikować plik OpenDocument. Interesuje nas wtedy zawartość znacznika <meta:initial-creator> w pliku meta.xml.

Po określeniu właściwości dokumentu możemy spokojnie kontynuować jego edycję. Wygenerowany plik PDF będzie zawierał odpowiednie metadane, co przedstawia także ilustracja poniżej.

Okno właściwości programu do przeglądania plików PDF ukazuje niektóre z zagnieżdżonych w nim metadanych

Przeczytaj artykuł o generowaniu plików PDF i dowiedz się, jakie jeszcze możliwości posiada LibreOffice.

Na zakończenie warto dodać, że metadane to nie tylko imię i nazwisko autora, tytuł publikacji czy słowa kluczowe. To, jakie jeszcze informacje wchodzą w ich zakres jest kwestią czysto uznaniową i zależy od dyscypliny naukowej, instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie informacji a nawet doraźnych potrzeb administratora bazy danych. Przystępne wprowadzenie w tę tematykę znajduje się na blogu nic prostszego.

Warto uzupełnić metadane naszych dokumentów, gdyż ułatwi to korzystanie z odrębnych programów służących do zarządzania dużą kolekcją plików PDF. Często pozwalają one także modyfikować metadane, ale nie jest to regułą. Jeżeli program, którego używamy, nie ma takich funkcji, możemy skorzystać z pdftk. Do jego podstawowych zalet należą: możliwość przetwarzania wsadowego (umieszczanie metadanych w wielu plikach jednocześnie) oraz wolna licencja (możemy go za darmo używać na dowolnej liczbie komputerów). Niestety, konieczność posługiwania się wierszem poleceń może sprawić problemy niektórym użytkownikom.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

Komentarze zostały wyłączone.