Malarz formatów

Malarz formatów należy do najrzadziej wykorzystywanych narzędzi. Może to dziwić, gdyż w niektórych sytuacjach jest naprawdę przydatny. Artykuł opisuje sposób jego działania oraz pokazuje, jak go obsługiwać.

Malarz formatów umożliwia kopiowanie wyglądu (formatowania) jednego elementu na inne elementy. Dzięki niemu możemy szybko uspójnić wygląd wielu akapitów, wyrazów, komórek, obiektów graficznych itp.

Korzystanie z tego narzędzia sprowadza się do wykonania kilku prostych czynności. Wpierw zaznaczamy lub umieszczamy kursor tekstu w elemencie, którego formatowanie chcemy skopiować. Następnie klikamy ikonkę malarza formatów na pasku narzędziowym. Kursor myszy zmieni kształt i zacznie przypominać kubełek z farbą. Wreszcie klikamy element, którego formatowanie chcemy zmienić.

Domyślnie kliknięcie powoduje wyjście z trybu malarza formatów. Jeżeli jednak chcemy zmienić wygląd wielu elementów, wolelibyśmy pozostać w nim na dłużej. Jest to możliwe — wystarczy tylko kliknąć dwukrotnie ikonkę malarza formatów na pasku narzędziowym. Wyjście z tego trybu odbywa się poprzez ponowne kliknięcie wspomnianej ikonki lub wciśnięcie klawisza Esc.

Podczas pracy z malarzem formatów należy mieć na uwadze, że kopiuje on z elementu źródłowego zarówno styl, jak i formatowanie wprowadzone „ręcznie” (za pomocą ikon na pasku narzędziowym). Gdy wygląd dokumentu określamy za pomocą obu tych technik, efekty jego zastosowania bywają nieprzewidywalne. Dlatego polecam stosować wyłącznie style, malarza formatów traktować zaś jako narzędzie umożliwiające szybkie ich aplikowanie.

Przeczytaj wprowadzenie do stylów i dowiedz się, dlaczego warto z nich korzystać.

W większości programów pakietu style możemy aplikować tylko na jeden typ elementów (np. komórki w arkuszu kalkulacyjnym). Inaczej jest jednak we Writerze, w którym dostępne są zarówno style akapitu, jak i pojedynczego znaku. Aby uniknąć niepożądanych efektów, warto przyjrzeć się bliżej relacjom pomiędzy nimi.

Wszystko zależy od tego, czy w momencie kliknięcia ikonki na pasku narzędziowym znak na prawo od kursora tekstu (lub, w przypadku zaznaczenia — ostatni znak w zakresie) miał określony styl znaku, czy nie.

Jeżeli nie, to wtedy malarz formatów kopiuje wyłącznie styl akapitowy elementu źródłowego.

Jeżeli tak, malarz formatów kopiuje zarówno styl akapitowy, jak i styl znaku elementu źródłowego. Zwykłe kliknięcie na element docelowy spowoduje przypisanie obu z nich, przy czym ten drugi zostanie zaaplikowany wyłącznie na kliknięty wyraz. Kliknięcie z przytrzymanym klawiszem Ctrl zmieni wyłącznie styl znaku, zaś kliknięcie z przytrzymanymi klawiszami Ctrl + Shift — wyłącznie styl akapitowy.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarze 2

  • sirsimon pisze:

    Dla mnie to jedna z najczęściej uzywanych opcji 🙂 Z przyzwyczajenia zawsze przypisuję sobie skrót Ctrl+Shift+C do uruchomienia malarza. W MSO w ten sposób kopiowało się styl, a Ctrl+Shift+V – wklejało. Znacznie szybciej w ten sposób można poprawić styl, niż szukać ikonki na pasku i potem myszą zaznaczać, co ma być malowane. Marzy mi się Ctrl+Shft+C i Ctrl+Shift+V jako standard kopiowania i wkejania stylu w LO 🙂

  • Rafał pisze:

    dzięki, tego właśnie szukałem