Autokorekta – edycja tabeli zamian

Tabela zamian jest tym mechanizmem autokorekty, który umożliwia automatyczne poprawianie częstych błędów ortograficznych. Artykuł opisuje sposoby jej edycji — dodawanie nowych oraz modyfikowanie i usuwanie istniejących reguł.

Sposób działania tabeli zamian jest bardzo prosty. Po wprowadzeniu jakiegoś zwrotu i postawieniu spacji, LibreOffice sprawdza, czy znajduje się on na liście do zamiany. Jeżeli tak, zastępuje go odpowiednim wyrażeniem. Tabelę zamian można więc postrzegać jako listę par fraz, z których pierwsza — o ile się pojawi — zostanie zastąpiona drugą. Warto mieć przy tym na uwadze, że zarówno zwrot źródłowy, jak i docelowy, może zawierać spacje.

Aby rozpocząć edycję tabeli zamian, musimy przede wszystkim wybrać z menu NarzędziaOpcje autokorekty. W nowym oknie przechodzimy na kartę Zamiana.

Centralną, największą część widocznego obszaru zajmuje nasza tabela. Ponad nią umieszczone są dwa pola: Zamień oraz Zamień na. Obok znajdują się jeszcze dwa przyciski, które służą do modyfikowania listy.

Aby dodać nową regułę, należy w polu Zamień wpisać wyrażenie, które będziemy chceli zamieniać (frazę źródłową) a w polu Zamień na — wyrażenie docelowe. Następnie klikamy przycisk Nowy po prawej.

Okno modyfikacji tabeli zamian podczas tworzenia nowej reguły

Modyfikowanie istniejących reguł przebiega analogicznie do dodawania nowych. W tym celu należy wpierw wybrać pozycję z listy, a następnie w polu Zamień na wpisać tekst, który chcemy otrzymać. Na zakończenie klikamy przycisk Zamień (w tym samym miejscu gdzie był przycisk Nowy).

Okno modyfikacji tabeli zamian podczas modyfikowania istniejącej reguły

Z kolei aby usunąć regułę należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Usuń.

Przycisk „Usuń” znajduje się w oknie modyfikacji tabeli zamian po prawej stronie. Jest drugi od góry.

Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze drugi sposób na dodanie reguły. Aby z niego skorzystać, w pierwszej kolejności musimy napisać wyrażenie w dokumencie. Następnie zaznaczamy je i wybieramy z menu NarzędziaOpcje autokorekty. Zaznaczona fraza zostanie automatycznie umieszczona w polu Zamień na. Wystarczy więc wpisać wyrażenie źródłowe (to, które będziemy chcieli zamieniać) i kliknąć przycisk Nowy.

W tym przypadku aktywne będzie jeszcze pole wyboru Tylko tekst. Jeżeli nie będzie ono zaznaczone, wtedy w tabeli zamian zapisane zostanie także formatowanie zaznaczonego wyrażenia. Dzięki temu możemy wykorzystać tabelę zamian do wstawiania ramek, obrazów czy nawet obiektów multimedialnych (muszą być one jednak zakotwiczone Jako znak). W celu łatwiejszego utrzymania spójności formatowania dokumentów, które będziemy tworzyć w przyszłości, polecam jednak zaznaczyć tę opcję.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

Komentarze zostały wyłączone.