Zmiana szerokości kolumn

Często zdarza się, że niektóre komórki w arkuszu kalkulacyjnym są zbyt wąskie lub zbyt szerokie. Artykuł opisuje, w jaki sposób zmienić ich szerokość. Przedstawia również sposoby zmiany szerokości wielu kolumn jednocześnie, także w kilku arkuszach na raz.

Zmiana szerokości kolumny możliwa jest na dwa sposoby.

Jednym jest złapanie jej prawej krawędzi w wierszu zawierającym etykiety (A, B, C itd.) i przeciągnięcie na pożądaną szerokość. Należy przy tym pamiętać, że zawsze manipulujemy kolumną na lewo od kursora. Przykładowo: jeżeli złapiemy krawędź oddzielającą kolumnę A od kolumny B i przeciągniemy ją w lewo, to nie zwiększymy szerokości kolumny B, a zmniejszymy szerokość kolumny A. Warto także wiedzieć, iż po dwukrotnym kliknięciu na krawędź program sam dobierze optymalną szerokość na podstawie danych znajdujących się w kolumnie.

Okno programu Calc podczas zmiany szerokości jednej kolumny

Drugim sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem na etykietę kolumny i wybranie z menu kontekstowego Szerokość kolumny.... Pojawi się nowe okno, w którym możemy określić szerokość w centymetrach.

Istnieją dwa sposoby na zmianę szerokości kilku kolumn jednocześnie.

Pierwszym z nich jest zaznaczenie komórek z kilku kolumn i wybranie z menu FormatKolumnaOptymalna szerokość.... Pojawi się nowe okno, w którym po prostu klikamy OK.

Drugi sposób polega na zaznaczeniu całych kolumn poprzez kliknięcie na ich etykiety. Wtedy zmiana szerokości jednej z nich zmieni szerokość wszystkich w zaznaczonym zakresie.

LibreOffice umożliwia także zmianę szerokości kolumn w wielu arkuszach jednocześnie. Trzeba jedynie zaznaczyć arkusze przed zmianą szerokości kolumn. W tym celu należy przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć lewym przyciskiem myszy na kartę arkusza w lewym dolnym rogu okna programu. Jeżeli nasz skoroszyt składa się z bardzo wielu arkuszy, zamiast klawisza Ctrl możemy przytrzymać klawisz Shift — wpodowuje on, że zaznaczone zostaną wszystkie arkusze między obecnym a klikniętym. Gdybyśmy chcieli zmienić szerokość kolumn dla całego skoroszytu, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kartę arkusza i wybrać z menu kontekstowego Zaznacz wszystkie arkusze.

Arkusze umiejscowione są w lewym dolnym rogu okna programu Calc

Należy mieć na uwadze, że wszystkie inne modyfikacje, takie jak wprowadzanie danych, będą dokonywane dla wszystkich zaznaczonych arkuszy. Aby usunąć zaznaczenie i zapobiec zniszczeniu cennych danych, wystarczy wybrać arkusz spoza zaznaczonego zakresu. Ewentualnie można z menu kontekstowego arkusza wybrać Usuń wybór wszystkich arkuszy.

Wysokość wierszy zmieniamy w sposób analogiczny do zmiany szerokości kolumn.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarze 2