Sprawdzanie pisowni i ustawienia językowe

Z pewnością czasem potrzebujemy napisać kilka słów w języku obcym. Ponieważ LibreOffice został przetłumaczony na ponad 100 różnych języków, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dokumencie wykorzystać więcej niż jeden z nich. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób zmienić język dokumentu, akapitu oraz jednego słowa.

Podstawowym efektem zdefiniowania języka jakiegoś fragmentu tekstu jest umożliwienie programowi sprawdzenia poprawności jego pisowni. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyna funkcja określana przez ustawienia lokalne. W zależności od wybranego języka zmienia się także tezaurus (moduł proponujący słowa synonimiczne i bliskoznaczne), metoda dzielenia wyrazów, znak separatora części ułamkowej liczby oraz format waluty.

Może się zdarzyć, że nasza instalacja LibreOffice nie posiada modułu sprawdzania pisowni dla języka, który nas interesuje. W takim wypadku powinniśmy udać się na stronę zawierającą rozszerzenia i pobrać te z nich, których potrzebujemy.

Dowiedz się, jak zainstalować rozszerzenia.

Aby zmienić język dokumentu, należy z menu programu wybrać NarzędziaOpcje...Ustawienia językoweJęzyki. Język możemy określić w środkowej części okna. O ile nie zaznaczyliśmy opcji Tylko w bieżącym dokumencie, zmiana będzie dotyczyła tego i wszystkich następnych plików, jakie utworzymy. Należy przy tym mieć na uwadze, że na ustawienia językowe dokumentu wpływ ma także szablon — dokument będzie miał taki domyślny język, jak szablon, na podstawie którego został utworzony.

Okno ustawień LibreOffice. W części Język można zmienić język dokumentu.

W celu wyłączenia sprawdzania pisowni, wystarczy z listy języków wybrać pozycję [Brak]. Przydaje się to w szczególności wtedy, gdy irytuje nas obecność czerwonego szlaczka w dokumencie, a nie chcemy instalować całego słownika dla tych kilku obcojęzycznych wyrazów, których używamy.

Czasem zdarza się, że chcemy zmienić język nie tyle dokumentu, co jego fragmentu — np. zazwyczaj prace dyplomowe muszą mieć załączone streszczenie w języku angielskim. W takim przypadku możemy utworzyć nowy styl akapitowy. W jego ustawieniach przechodzimy na kartę Czcionka, gdzie możemy określić język. Następnie wystarczy zaaplikować ten styl na wszystkie akapity, których język chcemy zmienić. Rozwiązanie to ma jedynie tę wadę, że potrzebujemy osobnego stylu dla każdego elementu struktury dokumentu we fragmencie o odmiennym języku. Na szczęście ich utworzenie nie jest szczególnie kłopotliwe.

Przeczytaj moje wprowadzenie do stylów i dowiedz się, jak utworzyć i zarządzać stylami.

Okno modyfikacji stylu akapitowego. Na karcie Czcionka można zmienić język akapitu.

Bywa jednak, że w akapicie w jednym języku chcemy zamieścić kilka wyrazów z innego języka. W takim przypadku z pomocą przyjdą nam style znaków. Procedura ich tworzenia i edycji jest taka sama jak w przypadku stylów akapitowych. Następnie należy zaznaczyć wszystkie wyrazy, których język chcemy zmienić, i zaaplikować odpowiedni styl.

Alternatywnie można wcisnąć prawy przycisk myszy gdzieś w obrębie zaznaczenia i wybrać z menu Znak.... W oknie, które się pojawi, na karcie Czcionka możemy zmienić język. Jest to jedyny sposób na zmianę języka pojedynczego wyrazu w tych programach wchodzących w skład pakietu, które nie oferują stylów znaków.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarze 2