Szablony dokumentów w LibreOffice

Szablony pozwalają zaoszczędzić czas, automatycznie wykonując niektóre często podejmowane prace. W tym artykule przyjrzymy się, jak je tworzyć, jak nimi zarządzać, jak je modyfikować oraz w jaki sposób automatycznie tworzyć nowe dokumenty na ich podstawie.

Szablon to specjalny typ dokumentu, na podstawie którego tworzone są inne pliki. Szablony mogą zawierać wszystko to, co normalne dokumenty (tekst, grafikę, style, wzorce slajdów itp.) i można o nich myśleć jako o niedokończonych plikach — tworząc nowy dokument na podstawie szablonu jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym skończyliśmy, zapisując szablon. Różnica jest jednak taka, że po wprowadzeniu poprawek i zapisaniu pliku, szablon pozostaje niezmienny, dzięki czemu możemy w prosty sposób utworzyć kolejny dokument na jego podstawie. Z szablonów powinniśmy więc korzystać zawsze wtedy, gdy musimy stworzyć więcej niż kilka podobnych dokumentów. Szkielet ich wszystkich tworzymy tylko raz, używamy zaś wielokrotnie, dzięki czemu oszczędzamy czas i pracujemy bardziej wydajnie.

Zarządzanie szablonami

Zanim przejdziemy do opisu pracy z szablonami, warto powiedzieć kilka słów o sposobie ich organizacji.

Przede wszystkim, szablony gromadzone są w kolekcjach. Kolekcje to po prostu zbiory szablonów, zaś każdy szablon musi znajdować się w jakiejś kolekcji. Domyślnie dostępne są dwie kolekcje: Domyślnie oraz Tła prezentacji.

Podstawowym miejscem zarządzania szablonami jest okienko dostępne po wybraniu z menu PlikSzablonyZarządzaj. Na liście po lewej stronie znajdują się kolekcje, które możemy rozwinąć (podwójnym kliknięciem lub strzałką w prawo), aby obejrzeć ich zawartość. Możemy również podejrzeć style dostępne w każdym szablonie. Z kolei po prawej stronie tego okienka znajduje się przycisk Polecenia, kliknięcie którego ujawnia listę poleceń umożliwiających zarządzanie szablonami oraz ich kolekcjami. Zawartość tej listy zmienia się w zależności od tego, jaki typ elementu jest zaznaczony po lewej stronie; niektórymi z poleceń zajmiemy się w dalszej części artykułu.

Domyślny widok okna zarządzania szablonami

Aby utworzyć nową kolekcję, należy zaznaczyć jedną z już istniejących i wybrać PoleceniaNowy. Następnie wystarczy wprowadzić nazwę.

Dodawanie szablonów

Być może już posiadamy jakiś szablon, ściągnięty z Internetu (np. z repozytorium szablonów LibreOffice lub Apache OpenOffice), otrzymany lub kupiony od kogoś. W takim wypadku wystarczy go zaimportować do swojej kolekcji. W tym celu w okienku zarządzania szablonami zaznaczamy jedną z kolekcji i wybieramy PoleceniaImportuj szablon.... Następnie należy wskazać lokalizację szablonu na dysku twardym komputera i potwierdzić.

Okno zarządzania szablonami, zaznaczono polecenie importujące szablon do kolekcji

Warto również pokusić się o samodzielne stworzenie szablonów. Utworzenie nowego szablonu jest zalecanym sposobem napisania domyślnych ustawień stylów proponowanych przez LibreOffice. W takim wypadku wystarczy stworzyć nowy dokument, ustawić style w najbardziej odpowiadający nam sposób i zapisać plik jako szablon. Tej ostatniej czynności dokonujemy wybierając z menu PlikSzablonyZapisz. W nowym okienku wpisujemy nazwę szablonu, a z listy w lewym dolnym rogu wybieramy kolekcję, do której ma on należeć.

Domyślny widok okna zapisywania nowego szablonu w kolekcji

Tworzenie plików na podstawie szablonów

Po wypełnieniu kolekcji szablonami, pozostaje nam już tylko z nich korzystać, tworząc na ich podstawie nowe dokumenty. W tym celu należy wybrać z menu PlikNowySzablony i dokumenty. Pojawi się nowe okno. Z listy pośrodku wybieramy kolekcję, następnie zaś zaznaczamy któryś ze znajdujących się w niej szablonów i klikamy Otwórz.

Okno, o którym mowa, dostępne jest również po wciśnięciu przycisku Szablony na ekranie startowym LibreOffice.

Okno służące do tworzenia nowego pliku na podstawie szablonu, zaznaczono jeden z niestandardowych szablonów prezentacji

Istnieje także sposób na to, aby ustawić określony szablon jako domyślny dla danego typu dokumentów. Kiedy tego dokonamy, wszystkie nowe pliki danego programu (Writera, Calca itp.) będą utworzone na podstawie wybranego szablonu. Opcja ta przyda nam się zwłaszcza wtedy, gdy traktujemy szablon jako kolekcję stylów, a naszym podstawowym celem jest zastąpienie domyślnych ustawień LibreOffice własnymi. W tym celu należy otworzyć okno zarządzania szablonami, zaznaczyć jeden z nich i wybrać PoleceniaUstaw jako szablon domyślny.

Jeżeli kiedykolwiek uznamy, że uczynienie danego szablonu domyślnym było złym pomysłem, i chcielibyśmy powrócić do fabrycznych ustawień LibreOffice, wystarczy w oknie zarządzania stylami wybrać PoleceniaPrzywróć szablon domyślny(wybrany typ dokumentów).

Modyfikowanie szablonów

W trakcie tworzenia szablonów bardzo łatwo jest zapomnieć o mniej istotnych szczegółach. Dopiero podczas pisania dokumentu zdajemy sobie sprawę z ich braku. Oczywiście w takiej sytuacji najlepiej by było poprawić szablon.

Modyfikowanie szablonu przebiega dokładnie tak samo, jak modyfikowanie zwykłych dokumentów LibreOffice. Cała sztuka polega jedynie na znalezieniu pliku, który należy poddać obróbce. Program udostępnia mechanizmy, które to ułatwiają.

Jednym ze sposobów jest wybranie szablonu w okienku do tworzenia nowego dokumentu na podstawie szablonu i kliknięcie przycisku Edycja.

Przycisk otwierający szablon do edycji znajduje się w dolnej partii okna tworzenia nowego dokumentu, drugi od lewej

Innym sposobem jest wybranie szablonu w okienku zarządzania szablonami i wybranie PoleceniaEdycja.

Polecenie otwierające szablon do edycji jest drugie od góry po zaznaczeniu jakiegoś szablonu w oknie zarządzania szablonami

Wreszcie ostatnią możliwością jest, w oknie samego programu, wybranie z menu PlikSzablonyEdycja. Pojawi się okno wyboru pliku. Po wskazaniu dokumentu do edycji, będziemy mogli go zmienić.

Zarządzanie szablonami bez otwierania LibreOffice

W ostatnim ze sposobów na otwarcie szablonu do edycji musimy samodzielnie wskazać plik na dysku twardym komputera. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie szablony znajdują się w specjalnie przygotowanym folderze; dokładnie jest to folder templatekatalogu z plikami konfiguracyjnymi pakietu. Oznacza to, że do zarządzania szablonami możemy wykorzystać dowolny program umożliwiający zarządzanie plikami, chociażby Eksplorator sytemu Windows. Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że w ten sposób wgranie nowego szablonu jest szybsze, niż jego import za pomocą uruchomionego LibreOffice.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

Komentarze zostały wyłączone.