Tabele w LibreOffice Writer

Prezentacja danych w formie tabelarycznej nie jest rozwiązaniem wszystkich bolączek, ale ma ważne zalety — przede wszystkim oszczędność miejsca, zaś odpowiednio przygotowana tabela już samą swoją konstrukcją informuje o relacjach pomiędzy danymi. Z tego artykułu dowiesz się, jak wstawiać tabele, jak modyfikować ich układ i wygląd oraz w jaki sposób do tabeli dodać tytuł, krótko informujący o jej zawartości.

Tworzenie tabeli

Istnieją dwa sposoby na wstawienie nowej tabeli do dokumentu: za pomocą pozycji w menu oraz ikonki na pasku narzędziowym.

Ten pierwszy wymaga więcej klikania i osobiście uważam, że jest bardziej skomplikowany. W każdym razie: wybieramy z menu TabelaWstawTabela.... Pojawi się nowe okno, w którym możemy wpisać nazwę tabeli (pojawia się ona w nawigatorze oraz pozwala uzyskać dostęp do tabeli w makrach), określić jej rozmiar oraz ustalić podstawowe parametry przepływu tekstu. Właściwie poza liczbą wierszy i kolumn pozostałe parametry możemy pozostawić bez zmian.

Okno służące do wstawiania tabel

O ile nie zmieniliśmy ustawień pasków narzędziowych, w górnym rzędzie, na prawo od przycisków Cofnij oraz Ponów, powinniśmy znaleźć przycisk służący do wstawiania tabel. Przycisk ten składa się z dwóch części — ikonki tabeli oraz strzałki w dół. Kliknięcie na część z tabelą otworzy to samo okno, które pojawia się po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu. Kliknięcie na strzałkę otworzy małe okienko, za pomocą którego możemy określić liczbę wierszy (do 15) oraz kolumn (do 10) naszej nowej tabeli. Osobiście preferuję korzystanie właśnie z tego okienka, ponieważ od razu pokazuje ono przybliżony układ tabeli, która powstanie.

Zmiana układu tabeli

Czasami dopiero podczas wypełniania tabeli danymi okazuje się, że posiada ona nieodpowiednią liczbę wierszy lub kolumn. W takim wypadku należy je dodać lub usunąć. Obu tych czynności można dokonać zarówno za pośrednictwem menu, jak i osobnego paska narzędziowego (domyślnie nie jest on zakotwiczony i unosi się gdzieś nad dokumentem). Jeżeli pomimo umieszczenia kursora w tabeli wspomniany pasek narzędziowy nadal nie jest widoczny, należy w menu wybrać WidokPaski narzędziTabela. W obu przypadkach należy przede wszystkim umieścić kursor w którejkolwiek komórce tabeli — w przeciwnym wypadku opisane niżej opcje nie będą dostępne.

Aby dodać wiersze, musimy z menu wybrać TabelaWstawWiersze.... Pojawi się nowe okno, w którym możemy wpisać liczbę nowych wierszy oraz ich pozycję (Za tak naprawdę oznacza „pod wierszem, w którym aktualnie znajduje się kursor”; Przed oznacza „nad”). Przycisk na pasku narzędziowym zawsze wstawia jeden wiersz pod wierszem, w którym aktualnie znajduje się kursor.

Aby usunąć wiersze, musimy z menu wybrać TabelaUsuńWiersze. Alternatywnie możemy kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowy. W obu przypadkach z tabeli usunięte zostaną wszystkie wiersze, w których zaznaczona jest przynajmniej jedna komórka.

Przycisk usuwania wierszy znajduje się w dolnym rzędzie paska narzędziowego tabeli, szósty od lewej

Aby dodać kolumny, musimy z menu wybrać TabelaWstawKolumny. Pojawi się nowe okno, w którym możemy wpisać liczbę nowych wierszy oraz ich pozycję (Za tak naprawdę oznacza „na prawo od kolumny, w której aktualnie znajduje się kursor”; Przed oznacza „na lewo”). Przycisk na pasku narzędziowym zawsze wstawia jedną kolumnę na prawo od kolumny, w której aktualnie znajduje się kursor.

Aby usunąć wiersze, musimy z menu wybrać TabelaUsuńKolumny. Alternatywnie możemy kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowy. W obu przypadkach z tabeli usunięte zostaną wszystkie kolumny, w których zaznaczona jest przynajmniej jedna komórka.

Przycisk usuwania kolumn znajduje się w dolnym rzędzie paska narzędziowego tabeli, szósty od lewej

Niektóre układy tabel wymagają połączenia dwóch lub więcej komórek. W tym celu należy zaznaczyć wszystkie komórki, które chcemy połączyć i wybrać z menu TabelaScal komórki. Funkcja ta jest również dostępna na pasku narzędziowym.

Writer posiada także funkcję służącą do dzielenia komórek, ale efekty jej działania bywają nieprzewidywalne. Dlatego polecam raczej tworzyć więcej kolumn/wierszy a potem łączyć komórki, niż odwrotnie.

Wygląd tabeli — krawędzie komórek

W celu zmiany ustawień krawędzi komórek musimy, przede wszystkim, zaznaczyć wszystkie te komórki, których ustawienia chcemy zmodyfikować. Jeżeli nie zaznaczymy żadnej komórki, zmiana będzie odnosiła się do całej tabeli. Następnie otwieramy okno właściwości tabeli. Możemy to zrobić na trzy sposoby: wybierając z menu TabelaWłaściwości tabeli..., klikając prawym przyciskiem myszy gdzieś w zaznaczonym obszarze i z menu kontekstowego wybieramy pozycję Tabela... lub klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym tabel. W oknie, które się pojawi, przechodzimy do karty Krawędzie.

Okno to składa się z pięciu części: Rozmieszczenie linii (na górze, po lewej), Linia (na górze, pośrodku), Odstęp od zawartości (na górze, po prawej), Styl cienia (pod trzema wymienionymi) oraz Właściwości (na samym dole).

Okno ustawień tabeli, karta Krawędzie

Najbardziej interesują nas dwie części dotyczące linii. Ponadto możemy chcieć skonfigurować odstępy między liniami a zawartością komórek. Nie powinniśmy natomiast włączać cienia tabeli (uzyskany efekt jest mało estetyczny) ani odznaczać opcji Scal style przyległych linii — w tym drugim przypadku zarządzanie wyglądem tabeli stanie się trudniejsze, a efekty zazwyczaj gorsze.

Przechodząc do zmiany wyglądu krawędzi: przede wszystkim za pomocą podglądu tabeli po lewej musimy określić, które krawędzie chcemy zmienić. Podgląd oferuje sześć linii — cztery zewnętrzne oraz dwie wewnętrzne (pionowe i poziomie). Klikając na linię powodujemy zmianę jej stanu pomiędzy trzema możliwymi:

 • Czarna cienka linia (na zrzucie ekranu widoczna na samej górze) — zaaplikowane zostaną ustawienia wyglądu linii ze środkowej części okna.
 • Szara gruba linia (na zrzucie ekranu widoczna na środku) — ustawienia wyglądu linii pozostaną bez zmian.
 • Brak linii (na zrzucie ekranu widoczna na samym dole) — linia zostanie usunięta, przestanie być widoczna.

Opis działania typów linii dostępnych na podglądzie tabeli karty Krawędzie okna ustawień tabeli (także w tekście powyżej)

Dodatkowo nad podglądem dostępnych jest pięć przycisków pozwalających za pomocą jednego kliknięcia ustawić stan wszystkich linii w tabeli. Niestety nie mamy możliwości konfiguracji tych przycisków, więc w wielu przypadkach i tak będziemy musieli ręcznie nanieść poprawki.

Drugim etapem jest właściwe określenie wyglądu krawędzi. Robimy to za pomocą środkowej części okna, zatytułowanej Linia. Możemy zmienić styl linii (różnice między niektórymi z nich widoczne są tylko przy odpowiednim ustawieniu szerokości), jej szerokość oraz kolor. Ustawienia te zostaną zastosowane jedynie do tych krawędzi, które na podglądzie oznaczone są cienką czarną linią.

O tym, jak działają poszczególne opcje wyglądu krawędzi najlepiej jest się przekonać eksperymentując z różnymi ustawieniami. Dla przykładu poniżej zamieszczam serię zrzutów ekranu pokazujących, w jaki sposób można uzyskać tabelę, której środkowe komórki posiadają inne krawędzie niż komórki zewnętrzne. Taka tabela nigdy nie powinna się znaleźć się w naszych dokumentach, gdyż wygląda całkowicie nieprofesjonalnie, ale jest dobrym przykładem do nauki opcji, o których tutaj mowa.

Przeczytaj także artykuł o tworzeniu dobrze wyglądających tabel.

Wstawianie tytułu tabeli

Dobre zwyczaje nakazują, aby wszystkie tabele w publikacji były opatrzone tytułem. Tytuł powinien w możliwie zwięzły sposób przekazywać, jakie informacje są zawarte w tabeli. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób wstawić taki tytuł w programie Writer.

Celowo mówię o tytule a nie podpisie. Tytuł umieszczamy przed (nad) elementem, do którego się on odnosi.

Przede wszystkim należy wcisnąć gdziekolwiek w obrębie tabeli prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać Podpis....

W nowym oknie wpisujemy treść tytułu (możemy ją później zmienić), wybieramy kategorię, styl numeracji i separator (możemy pozostawić ustawienia domyślne) oraz zmieniamy pole Pozycja na Powyżej. Kliknięcie przycisku Opcje otworzy nowe okno, w którym możemy zmienić parę dodatkowych ustawień. Powinniśmy się nimi zainteresować zwłaszcza wtedy, gdy w każdym rozdziale chcemy prowadzić odrębną numerację tabel. Jest to zabieg czasami spotykany w pracach naukowych.

Warto też wiedzieć, że tytuł tabeli można umieszczać automatycznie podczas jej tworzenia.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na listę subskrybentów i otrzymuj informacje o następnych

komentarzy 18

 • Mariusz pisze:

  A jak zmienić grubość linii tabeli gdy jej krawędzie nie obejmują wszystkich komórek?
  Np w takim układzie:
  _________________
  |________________|
  | |
  | |
  |————————–|

  • Tak jak jest napisane w artykule: zmiana linii odbywa się tylko dla zaznaczonych komórek; w ustawieniach krawędzi grubsza szara linia oznacza „pozostaw bez zmian”, zaś cienka czarna: „zmień na zgodny z ustawieniami w oknie”.
   Trzeba więc najpierw zaznaczyć całą tabelę i zmienić jej obramowanie zewnętrze, następnie zaś zaznaczyć pierwszą komórkę (grupę komórek?) i zmienić im obramowanie dolne, resztę pozostawiając bez zmian.

 • Mariusz pisze:

  Pionowe się rozjechały ale chyba wiadomo o co chodzi.

 • xpx pisze:

  A jak zrobić skos w tabeli? Czyli podzielić komórkę na dwa trójkąty?

  • We Writerze się nie da.
   Za to można w Calcu. Pozostaje więc zrobić tabelkę w Calcu, skopiować ją i wkleić do Writera jako obiekt OLE (wystarczy Ctrl+V).

 • Mag pisze:

  Czy w tabeli we Writerze można automatycznie ponumerować kolejne komórki ? Czy jest to możliwe tylko w Calc?

  • W pełni automatycznie nie (przynajmniej nie bez marka). Ale można półautomatycznie.
   W pierwszej komórce należy wpisać cyfrę 1.
   W komórce poniżej należy wcisnąć F2 i wprowadzić formułę: =+1 (lub inny adres komórki z pierwszą cyfrą; zasada konstruowania adresu jest taka sama jak w Calcu).
   Następnie należy zaznaczyć drugą komórkę (całą komórkę, a nie tylko jej zawartość!), skopiować i wkleić do pozostałych wierszy.

   Niezbyt znaną cechą tabel we Writerze jest fakt, że pozwalają one na wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych. Są plany połączenia silników Calca i Writera, dzięki czemu w tym drugim będziemy mogli wykorzystywać wszystkie funkcje i formuły z pierwszego, ale póki co nie zostały one jeszcze zrealizowane.

 • Mag pisze:

  Dziękuję za tak błyskawiczną odpowiedź. Czyli ilość kliknięć jest podobna (bo w każdej komórce muszę wkleić formułę), ale ułatwieniem jest to, że nie wklepujemy kolejnych liczb, np 179,180,181,… bo byłaby duża szansa pomyłki.

  • Po skopiowaniu można zaznaczyć kilka wierszy na raz i wtedy kliknąć Ctrl + V. Nie ma potrzeby wklejać do każdego wiersza pojedynczo.

  • Leszek pisze:

   Do automatycznej numeracji w LO Writer można użyć pól. Okno do wstawienia pola można wywołać skrótem Ctrl+F2. Należy wybrać zakładkę „zmienne” a następnie „sekwencja”. Na dole w polu „nazwa” wpisujemy np. numeracja_wierszy natomiast w polu „wartość” wpisujemy numeracja_wierszy+1 (w nazwie nie można używać spacji). Wstawione pole po prostu kopiujemy w tyle miejsc ile jest nam potrzebne i wartość każdego następnego wklejonego pola będzie większa akurat w tym przypadku o 1 od poprzedniego. Wklejając takie pole pomiędzy pola tego samego typu już istniejące w dokumencie, wszystkie wystąpienia od wklejonego miejsca dalej przenumerują się. Pozwala to na dowolną numerację i kontrolę nad nią niezależnie od tego czy jesteśmy w tabeli czy nie. Dodatkowo tą metodą możemy stworzyć sekwencję nie tylko liczbową (w tym liczbami rzymskimi) ale także alfabetyczną w kilku językach.

 • Piotr pisze:

  Czy robiąc tabele mogę zaowalić – zaokrąglić narożniki tabeli.

 • Mariusz pisze:

  Witam, jak zrobic w LO WRITTER takie coś jak Ramka na zdjęcie tzn. Np. Dokument formalny i w lewym górnym rogu trzeba zrobić miejsce na zdjęcie jak zrobić takie miejsce ja zrobiłem przez tabelke tylko teraz mam jeszcze drugie dodatkowe pytanie jak zrobić by pisać dalej poza tabelką tzn. zrobilem tabelke nie za dużą, chce pisać dalej tak by tekst był obok tej tabeli. Jeśli pytanie nie zrozumiałe proszę napisać sformułuje pytanie inaczej

  • Leszek pisze:

   Jeżeli dobrze myślę co chcesz zrobić, to zamiast tabeli użyj „ramki” do której wstawisz zdjęcie (Wstaw->ramka), a następnie w opcjach ramki ustaw odpowiednie opływanie, wygląd krawędzi itp. W przypadku tabel w LO nie można ustawić opływania tekstem.

 • Kamila pisze:

  A co poradzić jak tabele po prostu zniknęły w librze i nijak nie idzie ich odtworzyć? Cokolwiek bym nie otwierała co powinno zawierać tabelkę jest ona niewidoczna….

 • Pati pisze:

  Jak dobrze alfabetycznie posortować dane w tabeli. Jeśli zaznaczam kolumnę np z nazwiskami nazwiska ustawiają sie alfabetycznie ale pozostałe dane zawarte w kolumnach obok juz się mieszają

 • Kuba pisze:

  A jak wkleić nową grupę wierszy. Mam tabele która w pierwszej kolumnie ma scalone 3 wiersze a w drugiej i 3 rózny układ tych 3 wierszy. Chciałbym wygodnie w razie potrzeby wklejać całą taką grupę nie musząc za każdym razem formatować/scalając wiersze. BArdzo proszę i pomoc

 • quna pisze:

  A jak TRWALE zmienić szerokość jednego wiersza?
  Załóżmy że całą tabelkę mam czcionką 12, ale co dziesięć wierszy potrzebuję wąziutki pasek, który tworzę poprzez zaznaczenie wiersza i użycie czcionki 5. Wszystko jest OK, do czasu zamknięcia pliku i ponownego go otworzenia (np na drugi dzień). Tabela znów CAŁA jest czcionką 12. Nie zapisały się zmiany tych konkretnych wierszy. Da się to jakoś TRWALE zapisać tak jak jest to Wordzie?!